THẨM MỸ HỌC THÔNG KHẢO

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TMHTKNVX
Tác giả: Nguyễn Văn Xung 
Nhà xuất bản: Lửa Thiêng
Năm xuất bản: 1974
Số trang: 344
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thẩm mỹ học thông khảo" của tác giả Nguyễn Văn Xung, sách do nhà xuất Lửa Thiêng ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 344 trang, ruột đẹp, chữ in rõ, lõi sách chắc chắn.

Thẩm mỹ là phán đoán thầm giá về cái đẹp, đối tượng của Nghệ Thuật. Thẩm mỹ học vừa gần gũi, lại vừa khác biệt với một số ngành nghiên cứu có liên hệ đến nó. Vì có tính chất phần nào qui phạm, cho nên nó khác với: Tâm lý học nghệ thuật, xã hội học nghệ thuật, triết lý học nghệ thuật, khoa học về nghệ thuật. 

Thế nhưng thẩm mỹ học vẫn cùng chung địa hạt với các ngành nghiên cứu trên, đặc biệt là ngành tâm lý học nghệ thuật . Vì không thể nào nghiên cứu thẩm giá về nghệ thuật mà không biết đến các vấn đề : Cái đẹp là gì, ý nghĩa cùng sứ mệnh của nghệ thuật ra sao, cái đẹp được cảm nhận, thưởng ngoạn và truyền thông, sáng tác như thế nào. Nội dung quyển sách chia thành 6 phần:

Phần 1: Khái luận về cái đẹp.

Phần 2: Các học thuyết thẩm mỹ Tây phương cận đại.

Phần 3: Tâm lý học nghệ thuật.

Phần 4: Hiện tại học nghệ thuật.

Phần 5: Sứ mệnh của nghệ thuật. 

0972 873 962