PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH VĂN CHƯƠNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: PPPBPTVCNTT
Tác giả: Nguyễn Thiên Thụ
Nhà xuất bản: Lửa Thiêng
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 235
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Phương pháp nghị luận phân tích và phê bình văn chương” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, ruột dày 235 trang, lõi sách chắc chắn. 

Nghị luận nghĩa là bàn bạc, phân tích, phê phán một vấn đề nào đó để tìm hiểu và thẩm định giá trị của nó. 

Ngày trước, các nho sĩ thường làm phú, kinh nghĩa, văn sách trong các kỳ thi. 

Từ khi ta chịu ảnh hưởng của Pháp, các trường trung học, học sinh đã bắt đầu làm những bài văn ngắn về những vấn đề luân lý, văn chương triết học. 

Đó chính là những bài văn nghị luận. Những bài nghị luận thường có tính cách thuần lý, vì học sinh, sinh viên phải vận dụng trí óc suy nghĩ để tìm hiểu và phê phán. Muốn đạt đến điều đó, người làm bài phải có một số kiến thức và phải biết cách lý luận, nghĩa là phải có phương pháp làm bài. 

Cuốn sách này của Nguyễn Thiên Thụ cung cấp những kiến thức căn bản nhất về các phương pháp nghị luận và phân tích văn chương bằng lối viết dễ hiểu, dễ nhớ, những dẫn chứng gần gũi, xác đáng.

0972 873 962