MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH CHỦ ĐỀ VĂN CHƯƠNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: MPPPTCDVC
Tác giả: Trần Nhựt Tân
Nhà xuất bản: Lửa Thiêng
Năm xuất bản: 1974
Số trang: 331
GIÁ BÁN: 650.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Một phương pháp phân tách chủ đề văn chương" của tác giả Trần Nhựt Tân, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành lần thứ hai năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa trước và bìa sau, gáy còn nguyên vẹn. Sách dày 331 trang, ruột đầy đủ, chữ in rõ không bị nhoè.

Nếu đối tượng của văn chương là cái-đẹp-văn-chương (le litteraire) nhằm làm cho ta rung cảm, kích động tâm hồn ta khiến cho mĩ cảm dấy lên thành một nhạc khúc bâng khuâng man mác, lâng lâng mơ màng, chơi vơi dìu dặt.., thì chính vì ta đang giáp mặt với một nội dung văn chương. Nội dung này là toàn bộ của ý nghĩa (ý tưởng, văn ảnh,...) được nghệ sĩ sáng tạo từ một sinh hoạt tâm lý, một phun-vọt-tâm-hồn (jaillissement interieur) phổ vào ngôn ngữ (văn tự), theo quá trình phóng ngoại hoạt tồn của khuynh hướng.

Theo Burloud, khuynh hướng là một hình thể năng động và đa giá, trừu tượng tuy nhiên thực hữu, bẩm sinh hay thụ đắc, xác định trực tiếp hay gián tiếp một hành vi, trực tiếp khi nó hướng dẫn hành vi đồng thời khắc sâu vào hành vi, gián tiếp khi nó ướm gợi cho hành vi bộc hiện và mang chở hành vi ấy về miền cứu cánh. Hình thể năng động ấy là sự phối hợp điều động của khuynh hướng tạo hình (scheme ou tendance formatrice) và khuynh hướng tạo ý (theme ou tendance thematique).

0972 873 962