VĂN LIỆU TỪ ĐIỂN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VLTD-1
Nhà xuất bản: Quảng Văn Thành Nội Hóa
Năm xuất bản: 1942
Số trang: sách đầy đủ trang

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Văn liệu tự điển" của tác giả Long Điền Nguyễn Văn Minh, do Quảng Văn Thành Nội Hóa ấn hành năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản được đội ngũ Little Cats Bookbinding đóng theo lối Passé carton bọc da tự nhiên, nhũ mạ gáy thủ công bằng vàng 24k. Giấy gạc màu được làm thủ công bằng phương pháp thuỷ ấn.

Văn liệu tự điển là một cuốn từ điển quan trọng cho những nhà sưu tầm và nghiên cứu về chữ Quốc Ngữ. Tác phẩm được tác giả Long Điền Nguyễn Văn Minh dành 7 - 8 năm ròng rã sưu tập và soạn thảo, cụ thể là từ năm 1934 đến năm 1941 mới hoàn thành.

Quyển sách này cũng giống như quyển "Quốc văn thành ngữ tự điển" của tàu
Trong sách thu thập những thành ngữ từ hai đến bốn chữ
Hạng hai chữ nhiều hơn cả
Hầu hết những thành ngữ ấy thuộc về phạm vi thi phú, văn chương hoặc toàn là Hán văn, hoặc nửa Hán, nửa Nôm hoặc Hán đã biến ra Nôm.
Mỗi thành ngữ đều có:
Định nghĩa rõ ràng
Chỉ nơi xuất xứ cẩn thận.
Chứng dẫn những câu ví dụ thường trích ở các thi văn cổ, kim nhất là các chuyện như Thúy Kiều, Phan Trần, Hoa Tiên, Lục Vân Tiên v.v
Hoặc khi lại chép rộng thêm những điển tích, nhiều nhất thuộc về sử liệu
Thật là đầy đủ những tư cách của một quyển Tự điển, một pho Từ nguyên.

"Muốn cho có một nền quốc học rực rỡ vững vàng, một mặt ta phải dịch thuật ra quốc văn những tinh hoa của nước người, để bồi bổ vào những chỗ của ta khiếm khuyết; một mặt ta phải biên soạn nhiều từ điển về các loại, các khoa, để làm tiêu chuẩn cho nền học thuật, và để giúp những người có chí tiện đường khảo cứu các môn học cho được tinh vi".

- Trích Mấy lời của người làm sách.

0972 873 962