HÁN VIỆT THÀNH NGỮ - ẤN PHẨM LẦN THỨ NHẤT

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: HVTNBV
Tác giả: Bửu Cân 
Nhà xuất bản: Lê Văn Tân
Năm xuất bản: 1933
Số trang: 580

Giới thiệu sách

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do nhà xuất bản Lê Văn Tân ấn hành lần thứ nhất năm 1933. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa rất đẹp, dày 580 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Sách được học giả Phạm Quỳnh viết lời giới thiệu.

Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành ngữ trong văn viết cũng như văn nói sẽ làm cho nội dung ngôn ngữ càng trở nên phong phú, sinh động và giàu sức thuyết phục. Ấn bản này được tác giả có thêm phần phiên âm bằng tiếng Pháp.

0972 873 962