TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN - LÊ NGỌC TRỤ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TNTDLNT
Tác giả: Lê Ngọc Trụ 
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. HCM
Năm xuất bản: 1983
Số trang: 856

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tầm nguyên từ điển" do giáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, sách được nhà xuất bản Tổng Hợp TP. HCM ấn hành năm 1993. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách được nhà xuất bản ấn hành bản bìa cứng, sách dày 856 trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn.

Tiếng Việt, theo thông lệ chung, đã mượn lẫn tiếng của các nước láng giềng có quan hệ về địa dư và lịch sử với ta. Ông Henri Maspero đã kết luận hợp lý rằng tiếng Việt Nam là kết quả trại lẫn nhau của nhiều thứ tiếng. Nhưng đặc điểm của Tiếng Việt là đã mượn tiếng nước ngoài rồi Việt hoá nó đi, biến đổi các tiếng mượn theo âm hưởng Việt Nam. Các học giả Pháp, như Leopold Cadiere, Henri Maspero... đã đồng ý là Tiếng Việt mượn rất nhiều bên tiếng Hán Việt.

Thâu thập tài liệu của các học giả nói trên, cùng với sự khảo cứu của học giả Đào Trọng Đủ, Giáo sư Nguyễn Bạt Tuy, chúng tôi biên soạn nên quyển tự điển này, lấy tên là Việt Nam ngữ nguyên tự vị, nay được nhà xuất bản sửa lại là Tầm nguyên từ điển Việt Nam (Tiếng Việt gốc Hán là phần chủ yếu)...

0972 873 962