Danh mục Lê Ngọc Trụ

TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN - LÊ NGỌC TRỤ

Ấn phẩm "Tầm nguyên từ điển" do giáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, sách được nhà xuất bản Tổng Hợp TP. HCM ấn hành năm 1993. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách được nhà xuất bản ấn hành bản bìa cứng, sách dày 856 trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. Tiếng Việt, theo thông lệ chung, đã mượn lẫn tiếng của các nước láng giềng có quan hệ về địa dư và...

CHÁNH TẢ VIỆT NGỮ: NHỮNG THÔNG LỆ GIÚP BẠN ĐỌC VIỆT ÍT SAI

Ấn phẩm “ Chính tả Việt ngữ: Những thông lệ giúp bạn đọc viết ít sai ” do g iáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, sách được tái bản lần ba năm 1972 . Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách rất đẹp. sách dày 198 trang, ruột đầy đủ. ...

VIỆT NGỮ CHÁNH TẢ TỰ VI

Ấn phẩm “Việt ngữ chánh tả tự vị” do giáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, được tái bản lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách dày 706 trang, đầy đủ trang. Theo giáo sư Lê Ngọc Trụ, để biên soạn cuốn sách này, ông đã dung hoà lý thuyết về đại cương, tuy theo tự nguyện để quyết định...
0972 873 962