Danh mục Lê Ngọc Trụ

TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN - LÊ NGỌC TRỤ

Ấn phẩm "Tầm nguyên từ điển" do giáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, sách được nhà xuất bản Tổng Hợp TP. HCM ấn hành năm 1993. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách được nhà xuất bản ấn hành bản bìa cứng, sách dày 856 trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. Tiếng Việt, theo thông lệ chung, đã mượn lẫn tiếng của các nước láng giềng có quan hệ về địa dư và lịch sử với ta. Ông Henri Maspero đã kết luận hợp lý rằng tiếng Việt Nam...

CHÁNH TẢ VIỆT NGỮ: NHỮNG THÔNG LỆ GIÚP BẠN ĐỌC VIỆT ÍT SAI

Ấn phẩm “Chính tả Việt ngữ: Những thông lệ giúp bạn đọc viết ít sai” do giáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, sách được tái bản lần ba năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách rất đẹp. sách dày 198 trang, ruột đầy đủ.  Vấn đề chính tả tiếng Việt ngữ là vấn đề tự nguyện học. Muốn viết trúng một tiếng, ngoài cách phát âm đúng, phải biết nghĩa lý hoặc nguồn gốc của tiếng đó.  Vậy cần biết qua nguồn gốc tiếng Việt, và xét tại sao người...

VIỆT NGỮ CHÁNH TẢ TỰ VI

Ấn phẩm “Việt ngữ chánh tả tự vị” do giáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, được tái bản lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách dày 706 trang, đầy đủ trang. Theo giáo sư Lê Ngọc Trụ, để biên soạn cuốn sách này, ông đã dung hoà lý thuyết về đại cương, tuy theo tự nguyện để quyết định chính tả, nhưng tuỳ lúc cũng giữ lối viết thông dụng theo tập tục.  Theo tác giả, khi áp dụng luật ngôn ngữ để giải quyết chính...
0972 873 962