ĐIỂN HAY TÍCH LẠ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DHTLNTQ
Tác giả: Nguyễn Tử Quang
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 466

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Điển hay tích lạ" của Nguyễn Tử Quang do xuất bản Khai Trí xuất bản được ấn hành vào năm 1974. Ấn phẩm đang được lưu trữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, còn nguyên bìa gáy, gáy được dán lại, lõi sách chắc chắn, đủ 466 trang.

Chịu ảnh hưởng văn học cổ điển Trung Hoa, văn học cổ điển Việt Nam có nhiều điển tích.

Điển tích tuy có làm trơ rngiaij phần nào về sự phổ thông ý tưởng của văn nghệ phẩm, nhưng ngược lại cũng làm cho ý tưởng của văn nghệ phẩm được mạnh mẽ, phong phú, dồi dào.

Điển hay Tích lạ, hiểu được thấy thích thú. Nhưng tìm hiểu được hết âu cũng là một điều khó khăn. Phải dày công tìm tòi, tra cứu nhiều sách. Làm sao có thì giờ đọc? Làm sao có đủ sách đọc? Những hội ngọc quý báu kia còn rải rác, tàng ẩn nhiều nơi. Việc tìm kiếm thật phức tạp, đòi hỏi lắm công phu.

0972 873 962