BÁT LÃM QUẦN THƠ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: BLQTKOK
Tác giả: Đang cập nhật
Nhà xuất bản: Hồng Dân
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 162

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bát Lãm Quần Thơ" do tác giả Kim Oanh Ký biên soạn, sách do nhà xuất bản Hồng Dân ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 162 trang. Lõi sách chắc chắn.

Cuốn Bát Lãm Quần Thơ là tác phẩm được dịch rất công phu và tỉ mỉ trong nhiều năm. Sách gồm có: Bát trạch không kị Kim lâu, Hoàng ốc kị Kim lâu, xem phương hướng xây cất nhà hoặc để bếp, coi tuổi năm ngày giờ kiết, động thổ bình cơ, đắp nền định táng đặt đá tảng, lập trụ dựng cột gát đòn sông đòn tay, bùa thượng lương, lợp nhà dựng vách dựng phòng về nhà mới, lập trang thờ phụng ông bà, coi ngày làm chuồng xin nuôi giá súc.

Phi cung thượng ngươn từ năm 184 đến 1923

Phi cung trung ngươn từ 1924 đến 1983

Phi cung hạ ngươn từ 1984 đến 2043

0972 873 962