KHẢO CỨU CHIÊM TINH LÝ SỐ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KCCTLSTV
Nhà xuất bản: Hồng Dân
Năm xuất bản: 1962
Số trang: 266

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Khảo cứu chiêm tinh lý số do tác giả Viên Tài - Hà Tấn Phát biên soạn, được nhà xuất bản Hồng Dân ấn hành năm 1962. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp. Bìa, gáy và ruột tốt, lõi sách chắc chắn. Số trang đầy đủ.

Sách số này xuất bản năm Nhâm Dần 1962. Dùng suốt nhiều đời người không thay đổi. Đông Tây gặp nhau về lý số. Luận đại khái về tính tình, nghề nghiệp, nợ duyên. Coi Nam Nữ sống từ 1 tuổi đến 100 tuổi, cung Mạng gì? Coi Năm sanh và biến theo Tam Thế Diễn Cầm. Coi cho biết tại sao? Nam âm và nữ dương. Coi số mạng thuộc ngũ hành theo mùa sanh tốt hay xấu. Coi 8 cung sanh của nam nữ được phú quý thọ bần tiện ngộ họa phước. Coi số vợ chồng ăn ở với nhau tốt hay xấu. Coi tuổi chồng vợ nên thờ Ông Bà chi độ mạng. Coi nam có mấy đời vợ, nữ có mấy đời chồng. Coi sao hạn tốt xấu của nam nữ, có chỉ cách cúng giải sao hạn.

0972 873 962