SÁCH DẠY COI TAY ĐOÁN VẬN MẠNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: SDCTDVM
Tác giả: Vân Sơn
Nhà xuất bản: Ánh Sáng
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 149

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Sách dạy coi tay đoán vận mạng” của tác giả Vân Sơn, do Nhà xuất bản Ánh Sáng ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, gồm 149 trang.

“… Bàn tay mỗi người mỗi khác: kẻ thì ngón tay dài, bàn tay vắn; người thì bàn dài ngón vắn, kẻ thì ngón trỏ dài hơn ngón áp út; kẻ thì ngón út dài người thì ngón út cụt, bởi chẳng giống nhau, chẳng đồng nhau nên tánh người cũng chẳng như nhau.

Bởi muốn phân biệt những việc chúng ta thấy đó thì chúng ta phải cố công gắng sức mà học lấy.

Chớ tưởng khó mà ngã lòng, mấy thầy coi tay cũng như chúng ta, chỉ khác là họ có ý tìm tòi ráng học cho biết đó thôi chớ có chi lạ.

Nhưng từ đó mấy ông đó chẳng viết sách bằng chữ quốc ngữ chỉ giáo những kẻ ham học mà không biết chữ tàu hay là chữ lang sa.

Vẫn biết mình bất tuy bất tài, nhưng muốn có tài có chí ham muốn hiểu biết nên viết ra đây những điều tôi biết…”

- Vân Sơn | Trích Lời dẫn giải

0972 873 962