TỬ VI THỰC HÀNH

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TVTHDLHC
Tác giả: Dich Lý Huyền Cơ
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 163

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tử vi thực hành" của tác giả Dịch Lý Huyền Cơ, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 163 trang, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Tác giả khi khi viết ra cuốn sách Tử Vi Thực Hành – Dịch Lý Huyền Cơ. Sau khi đã tham vấn và học hỏi các sách chính truyền của nhiều bậc danh tiếng tại Trung Hoa. Và cũng tham khảo kinh nghiệm mấy chục năm qua. Chỉ nhầm vào việc giúp cho các bạn thích khảo cứu có thể tự mình an số và luận đoán.
Bởi đó, tác giả coi Tử vi là một khoa học thực sự để giải thích sự tương quan giữa cuộc sống con người trong vũ trụ. Chứ không phải là giữa con người với ma quỷ, thần thánh. Nó là một dịch lý sâu xa, mà không ai tự phụ là thật thông đạt. Bởi vậy nếu có chi tiết nào làm bạn thắc mắc, xin cứ liên lạc với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và suy cứu thêm.

0972 873 962