KINH DỊCH VỚI VŨ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: KDVVTQDP
Nhà xuất bản: Đông Phương Học Phái
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 574

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Kinh Dịch với vũ trụ quan Đông Phương” của tác giả Nguyễn Hữu Lương, do Đông Phương Học Phái ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 574 trang.

“… Vũ trụ luận có hai phần:

  1. Nghiên cứu bản thể tồn tại và yếu tố chân thật của vạn hữu, gọi là bản thể luận (ontologie);

  2. Nghiên cứu sự phát sinh, lịch sử và quy túc của thế giới, gọi là vũ trụ luận (cosmologie).

Nhân sinh luận có hai phần:

  1. Nghiên cứu cái cứu cánh của con người (nhân loại học, tâm lý học, v.v…).

  2. Nghiên cứu cái cứu cánh của con người phải nên như thế nào (đạo đức học, chính trị học, v.v…).

Tri thức luận cũng có hai phần:

  1. Nghiên cứu tính chất của tri thức, tức là tri thức luận (épistémologie);

  2. Nghiên cứu quy phạm của tri thức, tức là luận lý học (logique).

… Vậy, vũ trụ luận, nhân sinh luận và tri thức luận là ba phần “không thể thiếu được” của triết học.

Kinh Dịch đã gồm đủ ba phần ấy.

Để giúp độc giả hiểu được một phần trọng yếu của Kinh Dịch, Ông Nguyễn Hữu Lương, Giáo sư Đại học Văn khoa Sài gòn và Huế, đã tốn nhiều công phu biên soạn cuốn “Kinh Dịch với vũ trụ quan Đông Phương”…”.

- Giáo sư Bửu Cầm | Mấy lời thanh khí

0972 873 962