KHỔNG MINH

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: KMMNLLXM1972
Tác giả: Đang cập nhật
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 522
GIÁ BÁN: 2.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Khổng Minh" sách do dịch giả Mã Nguyên Lương - Lê Xuân Mai phiên dịch và chú thích, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, sách còn bìa gốc, ruột dày 522 trang, số trang đầy đủ, chữ in rõ, lõi sách chắc chắn.

Khổng Minh hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời Tam Quốc. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát Quái trận đồ, Liên nỏ, Mộc ngưu lưu mã. Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời và món màn thầu.

Mặc dù ông thường được tin là đã phát minh ra loại nỏ có thể bắn liên tục nhiều mũi tên và được gọi là “Nỏ Gia Cát”, loại nỏ bán tự động này là một phiên bản cải tiến của loại đã xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc (mặc dù có tranh luận rằng cung thời Chiến Quốc là bán tự động hay chỉ đơn giản là gắn nhiều chiếc nỏ lên một giá gỗ để bắn cùng một lúc). Tuy nhiên, phiên bản của Gia Cát Lượng có thể bắn xa hơn và nhanh hơn.

0972 873 962