GIA Y YẾU CHỈ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: YGYCVC
Tác giả: Việt Cúc
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 196x
Số trang: 123
GIÁ BÁN: 1.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Y gia yếu chỉ" của tác giả Việt Cúc do tác giả tự ấn hành năm 196x. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa, gáy được làm lại, sách dày 123 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

Cuốn sách lược khảo về khí hóa, âm dương, ngũ hành, vận khí, tượng mạch và dược vật.

Trời đất có khí hóa Âm Dương và Ngũ hành, bao quát và duy trì vũ trụ vạn vật. Mà Âm dương vô hình, chỉ có hai thề tương đối, là: nóng lạnh, sáng tối, động tĩnh, cương nhu biều hiện mà thôi. Như nóng sáng khí thanh, chủ động là Dương Lạnh tối, khí trọc chủ tỉnh là Âm.

Nếu khí lạnh cứ hoàn toàn là lạnh, mà khí nóng cứ y nhiên với nóng, thì không hề có sự sanh hóa. Trái lại khí nóng khí hạ lạnh thường hấp dẫn nhau, cái sáng tối tương đối nhau, sự động do tĩnh đun đẩy nhau. Nhưng cái ngang trái, cách vực nhau, lại lúc tương thân, tương phối và hỗn hợp dung hòa lẫn nhau, ấy gọi là Dịch lý, vì lẽ biến đổi không ngừng, cơ sanh hóa mới phát sanh.

0972 873 962