ĐÔNG Y HỌC THỰC NGHIỆM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DYHTNDPT
Tác giả: Đỗ Phong Thuần
Nhà xuất bản: Trí Đăng
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 240

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đông y học thực nghiệm" của tác giả Đỗ Phong Thuần, do Trí Đăng xuất bản năm 1970. Ấn phẩm đang được lưu trữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên vẹn bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 240 trang, lõi chắc chắn.

Y học Đông phương dùng âm dương ngũ hành và khí hóa lưu hành làm căn bổn. Y học Tây phương dùng phương pháp khoa học thực nghiệm làm căn bổn. Nên học giả Đông y khéo dung hòa cả hai bên thì y học nước nhà sau này sẽ có cơ phát triển.

Y thơ có câu: Về y học, nếu biết chỗ trọng yếu của nó thời một lời nói là đủ, còn không biết chỗ trọng yếu của nó thời vẫn thấy lưu tán vô cùng thế nên nghề làm thuốc không phải dễ nhưng cũng không khó vậy vì "y dả ý dã", "khả dĩ ý hội bất khả dĩ ngôn" nghĩa là nghề thuốc chỉ có thể lấy ý trí và sáng suốt mà xét rõ bịnh tình chớ không thể nào lấy lời nói mà truyền hết cho nhau đặng.

Sách này biên rõ bốn phép xem mạch của người thầy thuốc như: Xem khí sắc, Nghe tiếng nói, Hỏi chứng bệnh và Chẩn mạch, và tóm tắt những chỗ trọng yếu về phép xem mạch trong các sách để làm nấc thang cho người mới vào học thuốc từ chỗ thấp bước đến chỗ cao.

Làm tướng mà không thông binh pháp không thể thắng nổi bên địch. Thầy thuốc mà không hiểu tánh chất thuốc thì không thể chữa lành bệnh nên biên tóm tắt tánh chất thuốc cho học giả dễ hiểu dễ nhớ...

0972 873 962