YẾU THUẬT DƯỠNG SINH 

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: YTDSML
Tác giả: Bảo Thọ 
Nhà xuất bản: Mặc Lâm
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 131
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Yếu thuật dưỡng sinh” của tác giả Bảo Thọ được nhà xuất bản Mặc Lâm ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 131 trang, lõi sách rất đẹp. 

Thầy Bảo Thọ đã dày công góp nhặt ở các phương pháp dưỡng sinh xưa nay, và đã một mình nơi hoang đảo tu tập, đạt kết quả người mới viết thành sách. 

Sau ngót 03 năm, có dịp giang hải thuyền về thăm đất liền. Người mới nhờ nhà Mặc Lâm ấn hành để quảng bá giúp đời mà không nhận lấy một lợi nhỏ nào cho riêng mình. 

Cuốn sách này chẳng những có lợi cho quý vị tu sĩ mà còn cứu vớt với thế nhân không ít. Thế nhân có thể dùng loại sách này để loại các độc tố ra ngoài giúp cơ thể điều hoà, tăng thọ. 

0972 873 962