BẠCH TẦN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BTTVVHD
Tác giả: Từ Vu
Dịch giả: Vi Huyền Đắc
Nhà xuất bản: Trí Đăng
Năm xuất bản: 1973
GIÁ BÁN: 350.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bạch Tần" của tác giả Từ Vu, sách do dịch giả Vi Huyền Đắc chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Trí Đăng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 160 trang.

 "Như vậy, là tôi đã ở lại giúp việc cho bác sĩ Bá Minh tại liễu dưỡng viện của ông. Công việc, lần lần trở nên tiến bộ và thích thú. 

Còn người bệnh già, mà trước đây, tôi đã có lần nói tới thì nay đã lành mạnh. Đó là một trong những sự đắc thắng của bệnh viện; không phải tôi dám tự đề cao hoặc từ ca khoa tưởng mình, nhưng quả tình tôi cũng có cái vinh hạnh được tham dự một phần nhỏ về sự điều trị đó. 

Hiện giờ, tôi vừa làm một viện trợ thủ cho bác sĩ Bá Minh, tôi vừa săn sóc bệnh trạng của năm đứa bé mắc bệnh thần kinh. Ngoài ra, mỗi tối tôi có theo học ở y khoa đại học. Bức chân dung và hình ảnh Hải Lan luôn luôn bên tôi. Cô hằng chứng kiến sinh hoạt phong phú của tôi. Mỗi bước tiến của tôi có cô chứng kiến. 

Riêng đối với Bạch Tần, tôi không hề giáp mặt lần nào, nhưng tôi đã được rõ, nàng hoàn toàn khỏe mạnh, bình tĩnh và luôn vui tươ. Nàng đem hết lòng kiên thành để thờ chúa trong tu viện."

0972 873 962