BÀI DIỄN THUYẾT CỦA QUAN TOÀN QUYỀN VARENNE

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: BPBQTQVR
Tác giả: Varenne
Dịch giả: Trung Bắc Tân Văn
Nhà xuất bản: Vĩnh & Thành
Năm xuất bản: 1926
GIÁ BÁN: 3.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bài Diễn Thuyết của Quan Toàn quyền Varenne" là bản dịch quốc ngữ của nhà Trung Bắc Tân Văn, do nhà xuất bản Vĩnh & Thành ấn hành năm 1926. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, dày 70 trang, lõi sách chắc chắn.

đây là bài diễn thuyết của quan toàn quyền Varenne ở hội đồng chính phủ đông pháp ngày 21 tháng 12 năm 1925.

Khi toàn quyền Merlin bị nhà cách mạng Phạm Hồng Thái thuộc Việt Nam Quang phục hội giết hụt ở Sa Diện, Quảng Đông, Paris cử Varenne sang chấp chính hầu xoa dịu tình hình ở Đông Dương. Ông được xem là một Toàn quyền có ý thức nhân đạo với đường lối tương đối cấp tiến hơn các tiền nhiệm. Một trong thành tựu của Varenne là chính sách chích ngừa dịch tả, cải cách học chính, và thành lập các Viện Dân biểu Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

0972 873 962