BẢN ĐỒ KIẾN TƯỜNG (SỐ 2)

Tình trạng: Còn 11 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BDKT
Nhà xuất bản: Nha Địa Dư Quốc Gia
Năm xuất bản: 1971
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Bản đồ tỉnh Kiến Tường do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng tốt, các đường vẽ rõ ràng.

Tỉnh Kiến Tường được thành lập vào cuối năm 1956 do đổi tên từ tỉnh Mộc Hóa trước đó và bị mất tên gọi đơn vị hành chính cấp tỉnh từ tháng 2 năm 1976 cho đến nay. Tỉnh lỵ tỉnh Kiến Tường có tên là "Mộc Hóa".

Tỉnh Kiến Tường bao gồm 3 quận, 3 tổng, 18 xã (ngày 24 tháng 4 năm 1957):

  • Quận Châu Thành, quận lỵ ở xã Tuyên Thạnh, có một tổng là Thanh Hòa Hạ
  • Quận Tuyên Bình, quận lỵ ở xã Tuyên Bình, có một tổng là Thanh Hòa Thượng
  • Quận Ấp Bắc, quận lỵ ở xã Tân Hòa, có một tổng là Ninh Hòa.

Ngày 7 tháng 6 năm 1958, tỉnh Kiến Tường bao gồm 3 quận, 9 tổng, 23 xã:

  • Quận Châu Thành Mộc Hóa, quận lỵ ở xã Tuyên Thạnh, có hai tổng là Mộc Hóa Hạ và Mộc Hóa Thượng
  • Quận Tuyên Bình, quận lỵ ở xã Tuyên Bình, có ba tổng là Tuyên Bình Hạ, Tuyên Bình Trung và Tuyên Bình Thượng
  • Quận Kiến Bình, quận lỵ ở xã Tân Hòa, có bốn tổng là Kiến Bình Đông, Kiến Bình Tây, Mỹ Bình Hạ, Mỹ Bình Thượng (quận Kiến Bình đổi tên từ quận Ấp Bắc).
0972 873 962