BẢN ĐỒ QUẢNG NAM (SỐ 35)

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BDQN
Nhà xuất bản: Nha Địa Dư Quốc Gia
Năm xuất bản: 1971
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Bản đồ tỉnh Quảng Nam do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:2500.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng.

Tỉnh Quảng Nam Tại thời điểm khi thiết lập bản đồ so với hiện tại diện tích của tỉnh có nhiều thay đổi cả về địa hình, dân cư, diện tích. Khi đối chiếu bản đồ này với hiện tại sẽ thấy rõ được sự thay đổi ấy.

0972 873 962