BẢN ĐỒ TU PHẬT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: BDTTTTH
Tác giả: Thích Thiện Hoa
Nhà xuất bản: Hương Đạo
Năm xuất bản: 1963
Số trang: Đủ bộ 10 tập

Giới thiệu sách

Bộ sách “Bảo đồ tu phật” của thầy Thích Thiện Hoa được nhà xuất bản Hương Đạo ấn hành năm 1963. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, đã được tập hợp đóng bìa xưa, bìa gốc vẫn còn nguyên. Sách trọn bộ 10 tập, ruột đủ trang và lõi sách chắc chắn. 

Với “Bản đồ tu tập” tác giả đã nhọc công nghiên cứu, trình bày một cách dễ hiểu để dành đến những độc giả còn bỡ ngỡ trên bước đường tu hành một “bản đồ” chỉ đường tu về cõi Phật. 

Bộ sách đề cập đến những vấn đề sau đây: 

1. Thanh toán những quan niệm chật hẹp, sai lầm những sự bài xích lẫn nhau của các phái về chữ “tu’

2. Giải thích và phân tích rành rõ về nghĩa chữ “tu”

3. Nhấn mạnh vào sự cần yếu của sự tu hành 

4. Trình bày về lối tu thông thường

5. Trình bày về lối tu chuyên môn riêng biệt của các môn phái Phật giáo. 

6. Trình bày cách tu rộng lớn của Đại thừa. 

7. Cuối cùng, giải nghĩa rõ về lối tu của năm thừa, phân biệt so sánh lối tu của Đại thừa và Tiểu thừa để quy về nhất thừa. 

Từ đây, độc giả sẽ có một ý niệm rõ ràng về ý nghĩa của sự tu hành, một quan niệm tổng quát, chính xác về các lối tu và sẽ lựa chọn một đường lối tu hành phù hợp với hoàn cảnh, khả năng, hoài bão của mình. 

0972 873 962