BẰNG GIANG

BẰNG GIANG

BẰNG GIANG

Nhà nghiên cứu văn học Bằng Giang (03.9.1922 – 07.9.2000): Tên thật là Nguyễn Văn Hoà, là một cựu kháng chiến, bạn của một số nhân vật được nhắc đến nhiều trong kháng chiến chống Pháp hay sinh hoạt học thuật tại miền Nam những năm 1940. Sau 1975, cụ là người có công lớn trong việc vực dậy nền văn học miền Nam ra khỏi bóng tối của sự lãng quên, kỳ thị và thiên vị. Tác giả của cuốn Mảnh vụn văn học sử có hai công trình quan trọng: Sương mù trên tác phẩm Trương Vĩnh Ký và Văn học quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865-1930. Hai cuốn sách ấy thực sự là cẩm nang cho những người nghiên cứu về Văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945.

 

  • Các tác phẩm:
  • Mảnh vụn văn học sử (Chân Lưu xuất bản, 1974)
  • Sương mù trên tác phẩm Trương Vĩnh Ký (NXB Văn học, 1994)
  • Văn học quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865-1930 (NXB Trẻ, 1992, tái bản lần thứ nhất 1998)
  • Sài Gòn cố sự 1930-1975 (NXB Văn học, 1999)

 

TỪ THƠ MỚI ĐẾN THƠ TỰ DO

Ấn phẩm "Từ thơ mới đến thơ tự do" của tác giả Bằng Giang, sách do nhà xuất bản Phù Sa ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, sách dày 130 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Nhà nghiên cứu văn học Bằng Giang (03.9.1922 – 07.9.2000): Tên thật là Nguyễn Văn Hoà, là một cựu kháng chiến, bạn của một số nhân vật được nhắc đến nhiều trong kháng chiến chống Pháp hay sinh hoạt học thuật tại miền Nam những năm 1940. Sau 1975, cụ là người có công lớn trong...

MẢNH VỤN VĂN HỌC SỬ - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Mảnh vụn văn học sử” của tác giả Bằng Giang được nhà xuất bản Chân Lưu ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc rất đẹp, lõi sách đẹp. Sách là ẩn bản đặc biệt, giấy trắng, dày, lõi sách chắc chắn. “Việc làm trước mắt là sưu tầm và phổ biến để thống nhất chỉ đòi hỏi một thời gian ngắn. Còn việc làm về lâu dài là việc chú giải, san định. Làm được những công việc kể trên là gom góp những mảnh vụn văn học sử lại để...
0972 873 962