BẢO TÀI CHI THUẬT

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BTCTXT
Tác giả: Bùi Xuân Triêm
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 285

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bảo tài chi thuật" của tác giả Bùi Xuân Triêm, sách do tác giả tự ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn đầy đủ bìa gáy, ruột sách dày 285 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ không bị nhoè mực.

Ba ngàn năm trước đã có một lớp người sưu tập những kinh nghiệm quý báu, lấy những việc có thể xảy ra cho con người đem chia thành sáu mươi bốn loại hình (danh vật định số) đó là “Dịch Kinh” lúc đó con người gặp chuyện khó khăn không biết làm sao hết, thì dùng cách bói quẻ để định phương châm tương lai, nghĩa là căn cứ theo “Dịch Kinh” để mà quyết định hành động.Nói như vậy “Dịch Kinh” và đời sống hiện đại có gì quan hệ? Động cơ thúc đẩy tác giả viết lên quyển sách này là để giải đáp câu hỏi Ngày nay văn minh mặc dầu phát đạt như vô tuyến truyền hình, xe hơi, máy bay đều là thông thường, nhưng trí tuệ và tư tưởng con người không dễ biến đổi, cho nên quyển sách này đem Ba ngàn năm trước trí tuệ con người để phục hoạt cho đời sống hiện đại và là cho các bạn tự do sử dụng.Quyển sách Bảo Tài Chi Thuật có thể làm cố vấn cho bạn, cứ tự tiện sử dụng. Đối với tình yêu, sức khỏe, sự nghiệp, tìm định số hên xui,… đều được giải đáp một cách chính xác.Bạn sử dụng rồi sẽ thấy công hiệu của “Dịch Kinh”, bạn cứ thử xem..

0972 873 962