BỨC THƯ BÍ MẬT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: BTBMHTK
Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bức Thư Bí Mật" của tác giả Huỳnh Thúc Kháng, sách do nhà xuất bản Anh Minh ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa và gáy, ruột đẹp. Sách dày 88 trang, lõi sách chắc chắn.

Bức thư bí mật là một di cảo của Huỳnh Thúc Kháng, nguyên bằng Hán văn (Anh Minh đã dịch và xuất bản tại Huế năm 1957). Đây là bức thư của cụ Huỳnh Thúc Kháng trả lời cụ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để năm 1943 (Lịch trình cách mạng Việt Nam trong thời kỳ thuộc Pháp).
Bức thư là một tư liệu khảo cứu quý báu về những nhà chí sĩ, phương hướng lãnh đạo của họ, tư tưởng của họ đối với Việt Nam thời thuộc Pháp những năm đầu thế kỷ 20. Trong bức thư này cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng chỉ rõ thực trạng nước Việt những năm ấy.

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

0972 873 962