BƯỚC ĐƯỜNG PHIÊU LƯU CỦA NHỮNG DÒNG TƯ TƯỞNG 

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BDPLCNDTT
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bước đường phiêu lưu của những dòng tư tưởng" của tác giả Alfred North Whitehead biên soạn, do dịch giả Nam Chi - Từ Huệ phiên dịch, được nhà xuất bản Văn Đàn ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa, gáy, sách có đầy đủ trang, chữ rõ và được bao bìa cẩn thận.

''Theo phạm vi rộng rãi nhất của nó, tựa đề của cuốn sách này-Bước đường phiêu lưu của những dòng tư tưởng có thể đồng nghĩa với nhan đề "Lịch sử nhân loại" về bình diện tạp dị tính của những kinh nghiệm tinh thần. Theo ý nghĩa của nhan đề nhân loại phải kinh nghiệm về chính lịch sử của mình. Người ta không thể viết về toàn thể tạp dị tính của nó được. 

Trong toàn bộ cuốn sách này, tác giả nghiên cứu cẩn thận loại lịch sử trong đó những ý tưởng dự phần vào đời sống nhân loại và thuyết minh luận đề của chúng tôi bằng cách dựa vào những ví dụ nổi danh. Những chủ đề đặc biệt được lựa chọn để thuyết minh sẽ được những qui định theo giới hạn thiện đoán của sự hiểu biết của tôi và theo tính cách lợi ích và tầm quan trọng phổ quát của những chủ đề đó với đời sống nhân loại cận đại. Cũng chính vì mục tiêu của cuốn sách này ý niệm lịch sử sẽ bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai để có được một sự chứng giải hỗ tương, và cùng nằm trong sự lợi ích chung. Đối với những sự kiện riêng biệt tác giả sẽ dựa vào đại đoàn học giả chuyên phê phán nọ mà công trình ngày nay và ba trăm năm về trước vẫn còn khiến nhân loại kính trọng sâu xa ''.( Trích nhập đề của tác phẩm) 

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

0972 873 962