CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CNVNVNDB
Tác giả: Uyên Thao 
GIÁ BÁN: 2.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Các nhà văn nữ Việt Nam 1900 - 1970” của tác giả Uyên Thao, bìa do Huy Tưởng thực hiện. Sách được cơ sở xuất bản Nhân Chủ ấn hành 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bản đặc biệt giấy trắng có thủ bút và chữ ký của tác giả, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. 

Những người làm văn học học sử Việt Nam sau này, khi theo dõi diễn trình sinh hoạt văn nghệ nữ giới trong 70 năm đầu của kỷ XX, sẽ phải dừng lại ở hai năm 1928 và 1966. Đó là những năm mà những năm mà văn văn nghệ nữ giới Việt Nam trong thế kỷ XX đã đạt tới một số thành tích có đủ tầm vóc ảnh hưởng quyết định một trào lưu sinh hoạt. 

Nếu nhìn sự góp mặt của nữ giới trong văn nghệ và riêng ở địa hạt văn xuôi khởi đầu từ những truyện ngắn của Tương Phố đăng trên Nam Phong tạp chí vào năm 1928, sự góp mặt đó đã luôn luôn đặt trên một hướng tiến đầy phấn khởi. 

Và từ sau 1966, người ta có thể nói không sợ lầm lẫn là các tác giả nữ giới Việt Nam đã dành hẳn được ưu thế trên thị trường sách báo. Nửa sau thập niên 1960, tuy chỉ có sự góp mặt của một số lượng không nhiều lắm so với những cây bút khác phái, nữ giới Việt Nam đã tạo được đứng hết sức quan trọng. 

0972 873 962