CÁC SẮC TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CSTTDVN
Nhà xuất bản: Hội đồng các sắc tộc
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 479

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Các sắc tộc thiểu số tại Việt Nam” do Hội đồng các sắc tộc biên soạn và ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng bìa trước bị bẩn, ruột sách bị mọt ăn một ít , gồm 479 trang. Sách được in dạng quay roneo và đây là một tài liệu tập hợp rất đầy đủ các sắc tộc thiểu số tại Việt Nam.

Lời mở đầu trích

Việt Nam là một quốc gia có nhiều sắc dân khác nhau, sắc dân đa số là những người Việt còn gọi là người Kinh ở những miền châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long và những châu thổ nhỏ ở suốt dọc bờ biển Trung Việt

Những sắc dân thiểu số phần nhiều ở những miền rừng núi. Cũng có các sắc dân thiểu số ở những miền châu thổ như người Chăm ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Châu Đốc như người Việt gốc Miên ở các tỉnh miền Tây Nam Việt.

Các sắc dân thiểu số trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam, chiếm vào khoảng 13% trong tổng số dân của dân Việt Nam.

Miền rừng núi có các sắc dân thiểu số chiếm 2/3 lãnh thổ Việt Nam và có một vai trò quan trọng đặc biệt trên phương diện kinh tế và chiến lược.

Vấn đề các sắc dân thiểu số trong mọi quốc gia trên thế giới bao giờ cũng là vấn đề rất tế nhị, thường được giải quyết một cách đặc biệt. Cũng vì vậy ngoài sự hiện diện của các Dân biểu và Nghị sĩ gốc thiểu số trong lưỡng viện Quốc Hội, Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967 còn ấn định một Hội Đồng Tư Vấn Hiến Định đồ có vấn Chính Phủ và các vấn đề có liên quan đến các sắc dân thiểu số đó là Hội Đồng Các Sắc Tộc

Để giúp cho mọi người có thể hiểu biết về các sắc tộc thiểu số, Hội Đồng Các Sắc Tộc dự định xuất bản một cuốn sách nói về phong tục tập quán của các các sắc dân thiểu số tại Việt Nam.

 

0972 873 962