CÁC VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CVDTH-V-1-N
Tác giả: Armand Cuvillier
Dịch giả: Nguyễn Hữu Trọng
Nhà xuất bản: Viện Đại Học Huế
Năm xuất bản: 1962
Số trang: 568 trang
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Các vấn đề triết học" của Armand CUVILLIER soạn, do dịch giả Nguyễn Hữu Trọng dịch, Viện đại học Huế xuất bản năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, đủ bìa gáy, chữ in rõ nét, dày 568 trang."                                                                                                       "Việc học và dạy triết lý ở nước ta thật ra không phải chuyện gì mới. Tự ngàn xưa, khi cậu học sinh bắt đầu mở quyển sách khai-tâm mà ê-a: Tam tự kinh, nhân chi sơ, tính bản thiện... tức đã bắt đầu học triết-lý, xây-dựng một « nhân-sinh-quan ». . . Cái gì mới là việc dùng tiếng Việt vào việc học và dạy triết-lý; vì xưa kia ngôn ngữ bình-dân bị coi là nôm na mách qué, không đáng và không thể dùng đề diễn tả tư-tưởng cao-siêu của các bậc thánh- hiền. Rồi đến thời kỳ Pháp thuộc được dăm lớp triết học trong cả nước Việt-Nam thì phải theo chương trình mà học bằng tiếng Pháp. Có mấy nhà văn cũng muốn trình bày vài thuyết triết học bằng quốc ngữ thì thường bị coi là có ý cách mạng, phản nhà nước bảo hộ, hoặc hơi gàn, vì ai nấy đều cho là quốc-văn quá nghèo- nàn, làm sao mà dùng vào triết học được. 

Chúng tôi đem hiến độc giả bản dịch này cũng không ngoài ý-hướng góp phần vào công việc dọn đường, vượt trở ngại ấy. Cũng như các nhà chuyên môn đã bắt tay vào việc này, chúng tôi ý thức được tất cả nỗi khó khăn và những khuyết-điềm của công việc trong lúc hiện-thời, mà chỉ thời gian có thể hoàn hảo được, nên dám mong các bậc cao-minh lượng thứ." 

0972 873 962