CAO LÃNH 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CLD1954
Tác giả: Trần Quang Đạo
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1963
Số trang: 188

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Cao Lãnh" do tác giả Trần Quang Đạo biên soạn, sách do tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1963. Ấn bản đang được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, còn bìa tốt và gáy bị sứt một khúc. Sách dày 188 trang, lõi sách chắc chắn. 

Cao Lãnh trải qua cuộc biến động lịch sử dân tộc gần 10 năm, phần lớn các di tích đều bị tàn phá thành bình địa. Những người địa phương, trước cảnh hoang phế đó, đành bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản.. rời nơi chôn nhau cắt rốn ra thành, đặc biệt là về thủ đô Sài Gòn, tìm kế sinh nhai, nhường chỗ cho những tín đồ Cao Đài, Hào Hảo từ làng mạc xa xôi, hẻo lánh đổ cô ra chợ, sống một cuộc đời tương đối an ninh hơn ở làng cũ. 

Do đó, con cháu những người gốc Cao Lãnh vì bận sanh sống ở phương xa, không còn nghĩ đến việc hồi cư, khó mà biết rõ được Cao Lãnh, một quận ở ven sông Đồng Tháp Mười có một lịch sử vẻ vang đáng ghi nhớ. 

Bởi những lẽ kể trên, chúng tôi, dầu tài hèn sức mọn. cũng cố gắng sưu tầm tài liệu về địa l, về các nhà cách mạng và danh nhân. về thi ca của Cao Lãnh, để làm tăng lòng quyến luyến quê cha đất tổ của những người quê quán ở Cao Lãnh mà vì hoàn cản đặc biệt phải sống cảnh ly hương, đồng thời để giúp đỡ những đồng bào từ lâu có lòng nghĩ đến Cao Lãnh và muốn tìm hiểu về Cao Lãnh. 

0972 873 962