CHÍNH TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CTHHD-V-1
Tác giả: Tôn Thất Trạch
Nhà xuất bản: Viện Đại Học Huế
Năm xuất bản: 1962
Số trang: 264 trang
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Chính trị học hiện đại", bản dịch của Tôn Thất Trạch do Viện Đại học Huế xuất bản 1962. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bìa gáy, gáy mất một góc. Sách dày 264 trang, lõi chắc chắn.

Quyển Chính trị học hiện đại (La Science politique contempor raine) do Tổ chức văn hóa quốc tế (UNESCO) xuất bản năm 1950 gồm chương mở đầu và hai phần.

Phần I. Khảo cứu đại cương

Phần II. Khảo cứu đặc biệt.

Chúng tôi chỉ mới được dịch xong chương đầu và phần I. Lược dịch vì trong phần ấy với 25 bản tường trình của 22 nước chúng tôi chỉ chọn 10 bản về các nước Đức, Áo, Pháp, Mỹ, Anh và Canada tiêu biểu cho 4 xu hướng chính của chính trị học và của các nước láng giềng Ấn, Nhật, Trung Hoa quốc gia. Lược dịch vì nếu trước tiên chúng tôi cố theo sát nguyên văn nhưng sau chúng tôi buộc phải thu gọn và xếp đặt lại đề càng tránh được mạch văn dịch được chừng nào hay chừng ấy. Chúng tôi chỉ mong sao không phản lại bản ý của tác giả là may mắn lắm.

Chúng tôi cũng bỏ qua bản tường trình của Balan dầu nó tiêu biểu một xu hướng thứ năm của chính trị học hiện nay. Tuy phải bỏ nhưng cũng không dáng tiếc lắm vì chính trị học mác xít chẳng qua chỉ là hệ luận của duy vật biện chứng pháp mà thôi.

0972 873 962