CHỦ ĐÍCH NAM PHONG

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CDNPNVT
Tác giả: Nguyễn Văn Trung 
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Chủ đích Nam Phong: Phê bình một quan điểm phê bình” của tác giả Nguyễn Văn Trung, sách được nhà xuất bản Đại học Văn Khoa Sư Phạm ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách chắc chắn. 

Mục tiêu của cuốn sách này là tìm hiểu chủ đích Nam Phong nhưng thực ra việc tìm hiểu đó chỉ là phương tiện để phê bình một quan điểm phê bình. 

Tác giả nhận định ý định của mình khi viết cuốn sách này là nêu lên một quan điểm rằng phải có một quan điểm chính trị khi viết văn học sử, phê bình văn học thời kỳ cận đại, hiện đại. Tác giả chọn Nam Phong vì coi nó như một trường hợp điển hình hơn cả về sự gắn bó mật thiết giữa văn học và chính trị trong lịch sử văn học thời kỳ cận đại, hiện đi và vì những hiểu biết lệch lạc sai lầm do thiếu một quan điểm chính trị dứt khoát thật rõ rệt. 

Đó là một ý định về chiều hướng, phương pháp nghiên cứu văn học sử thời kỳ cận đại, hiện đại phải theo mà qua trường hợp Nam Phong, tác giả muốn nêu lên một phương hướng chung để nghiên cứu tác giả, văn đoàn khác trong thời kỳ này. Xa hơn nữa, tác giả cũng nhằm giải hoá những hậu quả nhiễm độc về tinh thần của cái mà người Pháp trước đây gọi là “chính sách thực dân bằng sách báo” trong lãnh vực văn học và giáo dục vì thực ra chỉ trong giới nhà văn, nhà giáo mới có và mới còn tiếp tục hiểu lệch lạc về Nam Phong, Phạm Quỳnh. 

Sau cùng, đặt vấn đề người trí thức trước thời cuộc, tác giả thấy Phạm Quỳnh hình như là người độc nhất cộng tác với Pháp, với tư cách một nhà trí thức, một nhà văn. 

0972 873 962