CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CNCTHD
Tác giả: Seymour M. Lipset
Dịch giả: Đinh Xuân Cầu
Nhà xuất bản: Hiện Đại
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 260
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Con người chính trị" của tác giả  Seymour M. Lipset , sách do dịch giả Đinh Xuân Cầu chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Hiện Đại ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 260 trang.

Con người chính trị là một cuốn sách viết cho nhiều giới độc giả, chuyên môn cũng như không chuyên môn. Cuốn sách cần thiết cho các sinh viên luật khoa, Chính trị và xã hội học, đặc biệt cho những chính trị gia và những người đứng đầu các tổ chức muốn thành công trong đường lối tranh cử dân chủ, qua những cuộc thăm dò và vận động cử tri. 

Những vấn đề chính được đề cập tới: Những điều kiện cần thiết cho thể chế dân chủ trong xã hội và tổ chức. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của con người vào sinh hoạt chính trị, nhất là thái độ đi bầu của cử tri. Trong phần cuối, tác giả đã đưa ra một trường hợp nghiên cứu điển hình: lãnh đạo và sinh hoạt chính trị trong các hiệp đoàn. 

0972 873 962