CUỘC BÚT CHIẾN GIỮA PHAN VĂN TRỊ VÀ TÔN THỌ TƯỜNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CBCGPVTVTTT
Tác giả: Thái Bạch
Nhà xuất bản: Sống Mới
Năm xuất bản: 1957
Số trang: 110

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Cuộc bút chiến giữa Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường" của tác giả Thái Bạch, sách do nhà xuất bản Sống Mới ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 110 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn.

Nếu nhắc đến cụ Phan Văn Trị, và ông Tôn Thọ Tường, có lẽ người Việt Nam cũng sẽ đứng về “phe” cụ Phan Văn Trị. Nhưng cuộc “bút chiến” giữa cụ Phan Văn Trị và ông Tôn Thọ Tường cũng đã để lại cho hậu thế những vần thơ rất hay.
Chúng ta có thể không có thiện cảm với ông Tôn Thọ Tường, nhưng khó ai có thể bảo ông là người thô lỗ, bất tài. Dù ông Tôn Thọ Tường bị cho là người nắm nhiều quyền lực nhưng không quyết đoán, đôi khi tỏ ra chuyên quyền lấn át vua nhưng lại nhân nhượng thái quá đối với những đòi hỏi hoàn toàn không thích đáng của người Pháp. Tuy vậy, tài văn thơ của ông cũng đáng cho hậu sinh trọng nể.

0972 873 962