ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC SỬ TRUNG QUỐC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DCTHSQ
Tác giả: Phùng Hữu Lan
GIÁ BÁN:

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đại cương triết học sử Trung Quốc" của tác giả Phùng Hữu Lan, sách do dịch giả Nguyễn Văn Dương phiên dịch, được Ban Tu Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 382 trang. 

Tại sao lại gọi là “triết học sử”? Từ xưa đến nay, những vấn đề thiết yếu nêu trên đã được nhiều nhà triết học để tâm nghiên cứu. Thường khi có một vấn đề được nêu ra, mỗi người đều có một kiến giải riêng, một phương pháp để giải quyết riêng, rồi mới đi đến giai đoạn biện luận cùng nhau. Có khi có một vấn đề nào đó đã xảy ra không biết bao nhiêu ngàn năm rồi mà vẫn chưa có một giải quyết ổn thoả.

Nay, nếu có người đứng ra đem những cách nghiên cứu, những phương pháp giải quyết của vấn đền trên sắp xếp theo thứ tự thời gian, niên đại và hệ thống hoá các học phái lại cho rõ ràng, ắt sẽ thành triết học sử rồi vậy.

Triết học sử cũng có nhiều loại: Thông sử, chuyên sử (Chuyên khảo về về thời đại nào đó, một học phái nào đó, chuyên nói về học thuyết của một triết gia nào đó, hoặc chuyên khảo về một ngành nào đó của triết học).Nhiệm vụ trọng yếu nhất của triết học sử là làm sao cho người đọc biết rõ các nguyên do đã biến thiên từ cổ chí kim (Minh biến), tìm các nguyên nhân của nó (Cầu nhân) và khiến độc giả biết được giá trị của những học thuyết của các nhà triết học (Bình phán).

0972 873 962