ĐẠI NAM ĐIỂN LỆ TOÁT YẾU

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DNDLNSG
Tác giả: Đang cập nhật
Dịch giả: Nguyễn Sĩ Giác
Nhà xuất bản: Viện Đại Học Sài Gòn
Năm xuất bản: 1962
Số trang: 571

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Đại Nam Điển Lệ Toát Yếu” của do Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác phiên dịch và chú giải, sách được Viện đại học Sài Gòn ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa bị người sở hữu trước đó dán băng keo trong, sách còn nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. 

“Mục lục bộ Đại Nam Điển Lệ Toát Yếu: Lệ về Bộ Lại

Các phủ, các viện các bộ và Nội các.

Chế độ về giai cấp và phẩm cấp. 

Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chánh và Án sát. 

Đốc học, Giáo thụ, và Huấn đạo. 

Chức Trợ Tá, lĩnh chức và các lại viên. 

Tri phủ, Tri huyện, Tri châu.

Cai tổng, và phó tổng. 

Chức quyền nhiếp, quyền thự. 

Chức phân phái chức Hậu bổ.

Đủ hạn thí sai.

Được phục chức cũ.

Chiếu chức khuyết mà bổ dụng. 

Lệ cử tri.

Hạch Khiêu, giám sinh, và ấm sinh. 

Kén dùng các tú tài và sĩ nhân. 

Cách sơ bổ quan hàm, và cách tập ấm cho quan hàm. 

Lệ cho sắc cáo trục.

Cách thưởng hàm cho những người có công trạng.

Lệ quan mới thăng hay mới bổ, chầu yết ở Hành cung. 

Thẻ bài ngà.

Quyền giữ ấn triện.

Cho phong tước. 

Phong tặng cha mẹ. 

Xử phân. 

Sát hạch các viên chức và lại dịch. 

Hồi tỵ. 

Cải chính. 

Cáo quan về nuôi cha mẹ và thăm cha mẹ. 

Xin về hưu. 

Cáo quan về giữ tang cha mẹ. 

Xét thu lại bằng sắc. 

Nghị định đặt ngạch hội viên. 

Ấn định cách thăng giáng các quan lại.” 

(Trích nội dung trang 4-5) 

0972 873 962