ĐẢNG PHÁI VÀ CHÍNH TRỊ Ở HOA KỲ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DPVCTHK
Tác giả: Clinton Rossiter
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 439

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đảng phái và chính trị ở Hoa Kỳ" của tác giả Clinton Rossiter, sách do dịch giả Hoàng Mịch Điền và Trần Thái Chân phiên dịch, sách nằm trong Tủ sách Kim Văn được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 439 trang.

Sẽ không có nước Hoa Kỳ nếu không có dân chủ, sẽ không có dân chủ nếu không có chính trị, sẽ không có chính trị nếu không có đảng phái, sẽ không có đảng phái nếu không có thỏa hiệp và ôn hòa. Đó là chuổi tiền đề làm căn bản cho việc trình bày về chính trị nền dân chủ Hoa Kỳ. 

Quyển sách này là một quyển giới thiệu về đường nét chính trị trong nền dân chủ Hoa Kỳ và về hai đảng phái đã giữ thế chủ động một cách đáng kinh ngạc trong đó-mà đã tiến một cách nặng nhọc đến sự vững chãi ngày nay. Cùng lúc đó, quyển sách này cũng không bỏ qua những điểm mơ hồ vẫn tiếp tục tồn tại và làm cho toàn bộ vấn đề đang được nói đến. Quyển sách này dự định cung cấp cho những độc giả đọc hết cả cuốn một lô sự kiện và ý kiến có thể giúp họ tìm thấy một vài trật tự có ý nghĩa trong sự hỗn độn lạ lùng của một năm tuyển cử-dù là năm 1960 hay bất cứ năm nào khác ở Hoa Kì. 

0972 873 962