DANH TỪ KHOA HỌC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DTKHDVT
Tác giả: Đào Văn Tiến 
Nhà xuất bản: Minh Tân
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 108
GIÁ BÁN: 300.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Danh từ khoa học” của tác giả Đào Văn Tiến được nhà xuất bản Minh Tân ấn hành năm 1975. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. 

Với tập từ điển “Danh từ khoa học” này, soạn giả có tham vọng ở phần “Danh từ Khoa học (phần vạn vật)” sẽ có thể bổ khuyết tập Danh từ (phần toán- lý- hoá) của giáo sư Hoàng Xuân Hãn. 

Ở từ điển này, soạn giả tạm chia danh từ vạn vật ra làm hai phần: 

  1. Danh từ đại cương: Soạn giả đã nghiệm rằng đại đa số danh từ có thể thoát ý được bằng hán ngữ. Tuy nhiên, trừ một vài danh từ phổ thông quá, lấy nguyên gốc ở chữ hán, ví dụ “sinh vật”, tác giả đã đảo chữ ở danh từ theo văn phạm Việt cho dễ nhớ. 
  2. Danh từ chuyên khoa: với những tiếng không phải là học danh, phần nhiều do nhiều chữ hội lại, tác giả đã ghét chữ theo tiếng Pháp, trước là để rút ngắn danh từ, sau để có sự tương giao rất cần cho sự tham khảo tác phẩm khoa học pháp ngữ. 

Về phần học danh chữ la tinh, tác giả chỉ khảo những thường danh chỉ giống, vì sự nghiên cứu về phân loại ở nước ta thời ấy chưa có. 

Về danh từ khoa sinh lý, một khoa học đương thời tiến triển, tác giả có ý thiên về sự phiên âm pháp ngữ, hơn là sử dụng chữ hán, điều đó giúp cho công việc tham khảo sau này được dung dị. 

Riêng phần khoa học địa chất, tác giả đã cố gắng chọn những danh từ đại cương và ứng dụng hơn hết, không đi vào chuyên sâu bởi tác giả cho rằng đó là công việc của các nhà địa chất học. 

0972 873 962