VIỆT NAM BÁCH KHOA TỪ ĐIỂN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VNBKTDDV
Tác giả: Đào Đăng Vỹ 
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1960
Số trang: Trọn bộ 3 cuốn

Giới thiệu sách

Bộ sách “Việt Nam Bách Khoa từ điển” của tác giả Đào Đăng Vỹ được tác giả ấn hành năm 1960. Bộ sách đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, sách có thủ bút và chữ ký của soạn giả kèm bức thư soạn giả gởi một người bạn. 

Một nước độc lập về chính trị cũng phải độc lập về văn hoá và ngôn ngữ cũng như kinh tế. Có độc lập về văn hoá và ngôn ngữ thì nền độc lập chính trị chẳng những mới bền vững mà lại càng có ý nghĩa và thâm thuý hơn. 

Thời Pháp thuộc, trong các trường học và công sở đều dùng tiếng Pháp, do vậy, lúc cần tìm hiểu điều gì, người ta chỉ tìm tra sách vở bằng tiếng Pháp, tra cứu tự điển Pháp ngữ, hoặc tự điển Pháp - Việt, Việt- Pháp. Thêm vào đó, tinh thần tự ti do những năm đô hộ gây cho giới trí thức, khiến ta, về mọi vấn đề đều tự thấy thua sút người mà không dám tự mình thi thố một công việc gì gọi là to tát mà kẻ bàng quang lúc bấy giờ cũng rất sẵn lòng cho là quá táo bạo. 

Khi thời thế đã thay đổi, người Việt Nam đã sử dụng tiếng Việt trong đời sống thường nhật, trong chuyện chính trị cũng như giao thương kinh tế, lúc ấy, ai ai cũng mong muốn cho tất cả mọi vấn đề đều có thể học hỏi, tra cứu trong những sách bằng Việt ngữ. Cũng với tinh thần đó, tác giả Đào Đăng Vỹ và các cộng sự đã cho ra đời bộ sách này. 

Với bộ sách này, tác giả kì vọng rằng khi độc giả sử dụng cho thể có được một quan niệm khái quát tối thiểu vấn đề đến danh từ ấy: các vấn đề lịch sử, địa lý, cũng như các vấn đề khoa học, chính trị…

Tác giả đã cố gắng trình bày những chỉ dẫn cần thiết về mọi điều thực tế, những điều mà người học thức cũng như người ít học đều có thể cần biết, hoặc cần nhớ lại mà khỏi phải tìm lâu lắc trong nhiều sách báo chuyên khoa hay nhiều tài liệu khó hiếm. Cũng như muốn biết Trạng Trình là ai, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du là ai...hoặc Bạch cư Dị, Pasteur là ai… Hồn mơ bướm tiên là gì, Bích câu kỳ ngộ là gì, hoặc cũng có người muốn nhớ công thức toán lý hay muốn biết nguồn gốc âm nhạc là sao, tên tuổi hành động của các nhà Cách mạng Việt Nam ra sao, văn hoá Ấn Độ, Trung Hoa có những gì...mỗi mỗi đều có thể chỉ cần tìm trong cuốn sách này cũng đã biết qua, hay để nhớ lại. 

0972 873 962