DỊCH HỌC TINH HOA

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DHTHpre75
Nhà xuất bản: Tủ Sách Thu Giang
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 259

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Dịch học tinh hoa” của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần được tác giả ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn đủ bìa, gáy mất 1/5. Ruột sách đẹp, lõi chắc chắn.


Với cuốn “Dịch học tinh hoa”, tác giả Nguyễn Duy Cần đã làm được hai việc: vừa giữ được nguyên vẹn tinh tuý của một nền học cổ truyền vừa trình bày một cách rành rẽ giản dị theo phương pháp mới. 


Tác giả Nguyễn Duy Cần vốn là người có được một nền học cổ mà thấu thiệt được các khoa học cổ truyền, lại cũng nhờ sở đắc ở nền học mới của phương tây mà đạt được sự dẫn giải và cách trình bày rất sáng sủa khoa học. Điều này, ông đã chứng minh qua các quyển Trang Tử Tinh Hoa, Lão Tử Tinh Hoa, Phật Học Tinh Hoa, Đạo Học Tinh Hoa...


Sự quan trọng của Dịch có thời gian chỉ là một cái gì mơ hồ trong đầu óc nhiều người, dù đó là người ham học. Lấy chữ Dịch mà suy, có người bảo rằng “có gì lạ”! Dịch ở đây tức là chuyển biến là đổi thay, thì ai cũng vậy, nhất là ở Tây phương thì lại thấy rõ và thấu hiểu hơn ai hết. Thế nhưng Dịch lại đâu phải chỉ có như thế mà thôi. Dịch còn đạt đến những hiện tượng siêu việt hơn, giúp cho ta thấy rõ trong cái biến có cái bất biến, và chính cái bất biến chỉ huy cái biến. Nghĩa là trong động có tịnh, hay nói cách khác, động trong cái tịnh và tịnh trong cái động: tịnh động không bao giờ rời nhau. 


Khi hiểu được rằng Âm Dương tuy hai mà một, và trong Âm có Dương, trong Dương có Âm cũng như trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ, hết Bĩ bên Thái, hết thịnh đến suy, DỊch là động mà động trong cái tịnh...con người bây giờ mới hiểu ra được cái chân tướng của sự vật, biết hành động đúng mức đúng thời, nhất là khi người đó cầm quyền trị nước, lo vận mệnh dân tộc. Như thế, Dịch không phải chỉ nêu lên lẽ Âm Dương trong vũ trụ. Dịch còn đem luật vũ trụ đặt thành đạo sống cho con người. Chỗ cao siêu của Dịch là thế. 


Ngày nay, Tây phương đã biết đến Dịch và sùng bái Dịch qua cái nhìn của những nhà triết học, các nhà khoa học và kỹ thuật, thì không có lý do gì để người Việt Nam ta không hiểu biết Dịch từ trong căn bản cổ truyền để khỏi phải vô tình, trong tay đang cầm bó lửa lại đi xin mồi lửa ở các láng giềng. 



0972 873 962