ĐỊNH CHẾ CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM THỜI HÙNG VƯƠNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DCCTVXH
Tác giả: Lê Kim Ngân
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 250

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Định chế chính trị và xã hội tại Việt Nam thời Hùng Vương" của tác giả Lê Kim Ngân sách nằm trong tủ sách Khảo Cứu Đại Việt, ấn hành 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 250 trang, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn. 

Đây là tập khảo cứu về nguồn gốc, diễn trình, thực trạng, và đặc điểm của các chế độ chính trị xã hội và luật pháp Việt Nam từ thời Hồng bàng đến hết thời Pháp thuộc (1945).

- Về chế độ chính trị, chúng tôi chú trọng đến các định chế xã hội (phong tục tập quán, chế độ gia đình, mối liên hệ giữa các giai tầng xã hội như chế độ nô lệ, các đẳng cấp xã hội,...)

- Nguồn gốc lý thuyết và trực khởi của pháp luật là thể chế chính trị. Nguồn gốc thực tại của luật pháp là thực thế xã hội. Do đó, sau khi khảo sát định chế chính trị và xã hội của một thời đại nào trong quá trình lịch sử của chúng, là ta đã thấy rõ phần nào chiều hướng luật pháp của ta thời đó phải như thế nào.

Về thời gian nghiên cứu, chúng tôi sẽ bắt đầu từ thời Hồng bàng để có thể thấy và hiểu rõ được nguồn gốc và diễn trình của các chế độ chính trị sau này, và chấm dứt vào năm 1945 vì từ 1945 tới nay các chế độ chính trị thường chỉ có tính cách giai đoạn, tài liệu tuy nhiều nhưng chưa thể thẩm định một cách khách quan, nên khó tìm hiểu chế độ chính trị thời gian này một cách chân xác và chín chắn được.

0972 873 962