ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - TỈNH BÌNH THUẬN (QUYỂN 12)

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DNNTCBT
Tác giả: Văn Hoá Tùng Thư
Dịch giả: Tu Trai Nguyễn Tạo
Nhà xuất bản: Bộ Văn Hóa Giáo Dục
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 106
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đại Nam Nhất Thống Chí - Quyển 12: Tỉnh Bình Thuận" của Văn Hóa Tùng Thư, do Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Bộ Văn Hóa Giáo Dục ấn hành năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, còn nguyên bìa gáy, gồm 106 trang tiếng Việt và 96 trang tiếng Hán và 2 bản đồ kèm theo.

"Tỉnh nầy từ đông đến tây cách 333 dặm, từ nam đến bắc cách 55 dặm, từ phía đông tỉnh thành (chỗ thành cũ phủ Hàm Thuận) đến giáp đạo Ninh Thuận 162 dặm. Phía tây giáp giới tỉnh Biên Hòa 171 dặm; nam đến biển 5 dặm; bắc đến Sơn động 50 dặm; lại từ Sơn động trải qua các xứ Mọi đến cực giới phía bắc hơn 50 dặm. Đông bắc đi tới Kinh đô Huế 1410 dặm.

Lại xét: Tỉnh thành cũ ở huyện Hòa Đa, phía đông đến đạo Ninh Thuận 81 dặm; tây giáp giới tỉnh Biên Hòa 285 dặm; nam đến biển 27 dặm; bắc đếm Sơn động 28 dặm; đông nam đến phần biển Ninh Thuận 113 dặm lẻ; tây nam đến phần biển tỉnh Biên Hòa 262 dặm; đông bắc đến cực giới động Mọi 205 dặm; tây bắc đến động Mọi giáp huyện Mọi thuộc đạo Ninh Thuận hơn 100 dặm. Tỉnh thành mới cách tỉnh thành cũ về phía Tây Nam 130 dặm...".

- Trích

0972 873 962