ĐƯỜNG THI TRÍCH DỊCH

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DTTDDBDBKD
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Tủ Sách
Năm xuất bản: 1959
Số trang: 792

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Đường thi trích dịch” của Đỗ Bằng Đoàn Dịch nghĩa và Bùi Khánh Đản dịch vần. Sách được in dạng quay roneo nên chữ hơi mờ nhưng vẫn đọc được tốt. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách dày 792 trang, bị người sở hữu trước dán băng keo vào gáy.

Tôi vốn không phải là người hiểu biết nhiều về thơ văn, sao lại viết mấy dòng này ? Bởi vì có một « cơ duyên » . Vốn là cách đây đã khoảng gần hai năm, tình cờ tôi đọc được một bức thư của GS Mai Quốc Liên, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc học – mà tôi chỉ gặp có một lần duy nhất trong vài phút trong một buổi hội họp ở Paris cách đây đã vài năm – gửi chung trên mạng : ông đặt câu hỏi tìm xem có ai biết tông tích gia đình của hai tác giả, để liên lạc xin sự đồng ý để xuất bản. Quê cụ Đỗ Bằng Đoàn vốn gần quê tôi ; thuở xưa gia đình cũng là chỗ quen biết ; một con trai của cụ lại có thời là bạn học với tôi trong vài tháng ở trường Nguyễn Khuyến vào năm 1949 trong thời kháng chiến chống Pháp, thuở chúng tôi còn niên thiếu – và cũng vì thế mà tôi đã có dịp viết bài.

Về nội dung, cuốn sách cho cảm tưởng là một công trình sưu tầm và chú giải công phu. Phần đầu cuốn sách dành cho tiểu truyện của 133 nhà thơ của cả bốn thời kỳ : Sơ Đường (618-712), Thịnh Đường (713-765), Trung Đường (766-835), Vãn Đường (836-907). Tiếp theo là các bài thơ, xếp theo thứ tự : thất ngôn luật, thất ngôn tuyệt cú, ngũ ngôn luật, ngũ ngôn tuyệt cú, ngũ ngôn bài luật, trường thiên cổ thể. Tổng cộng là 503 bài. Mỗi bài được chép lại bằng chữ Hán, phiên âm ra tiếng Việt, dịch vần, và dịch nghĩa kèm với chú thích. Các bài thơ dịch vần không nhất thiết theo Đường luật, mà nhiều bài dịch thành thơ lục bát.

( Trích nhận viết của Bùi Trọng Liễu ) 

0972 873 962