ĐƯỜNG THI TRÍCH DIỄM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DTTDNILG
Tác giả: Giang Phu
Nhà xuất bản: nhà in Long Giang
Năm xuất bản: 1949
Số trang: 90
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đường Thi trích diễm" của tác giả Giang Phu, sách do nhà in Long Giang ấn hành năm 1949. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 90 trang, kích thước 20x14cm. 

Trong tác phẩm này bao gồm những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và là quyển đầu trong bộ Đường thi trích điểm. Nội dung chia làm hai phần, phần một là trích dịch Đường thi và một phần phụ lục, trích dịch Tống thi, Minh thi, Thanh thi, Thêm phần phục lục này chú ý dịch giả muốn độc giả có một sự só sánh sơ lược giữa Đường thi và thi phẩm của những triều đại sau.

Phép phiên dịch chia ra làm 4 phần: một phần nguyên văn diễn âm, một phần dịch nguyên văn sang thơ Việt, một phần giải nghĩa rộng bài thơ, một phần chú thích các điển tích, tên đất tên người..

Trong khi phiên dịch, dịch giả vẫn cố sức theo sát nguyên văn, mà cũng rất chú ý đến cách điệu, âm vận của Việt ngữ cốt sao cho hoàn toàn Việt hóa được bài thơ. Vì thế đôi chỗ bắt buộc dịch giả bắt buộc phải dịch đảo câu dưới thành câu trên. 

0972 873 962