GIA BẢO BÁCH PHƯƠNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: GBBPVC
Tác giả: Việt Cúc
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 196x
Số trang: 192
GIÁ BÁN: 2.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Gia bảo bách phương" của tác giả Việt Cúc do tác giả tự ấn hành năm 196x. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa, gáy bị mất một chút, sách dày 162 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

Cùng một mục đích thực nghiệm thuốc Nam, sách này chọn lọc những phương đã kinh nghiệm và sự giới thiệu của chư gia, được nhiều phương gia truyền rất thần hiệu.

- Thuốc Nam dùng những vị có sẵn và dễ tìm

- Ngoại trừ nhiều vị thuốc sẵn có, nhưng khó lấy, vì những vị ấy ở nơi thâm sơn hải đảo ít phồ cập.

- Sự phối hợp cần có đủ hiệu lực, nên một ít phương phải gia thuốc Tàu vài ba vị, thì những vị ấy đều có ghi tên là thuốc Tàu.

- Tánh được thuốc Nam, phụ biên những vị nơi sách Gia Viên Dược Thảo chưa có, kỳ dư xem nơi Gia Viên Dược Thảo.

- Tánh được thuốc Tàu, soạn biên những vị có dùng trong thang phương sách này.

- Trước khi dụng phương, nên xem kỹ phần Biện chứng, Trị pháp, Dược vị và Công năng, để cân đối với bịnh tình, thì inh khỏi sai làm đau nam chữa bắc.

- Phần Điều dưỡng, để giúp bệnh nhân kiêng cữ, nhất là khi uống ăn, tránh khỏi bệnh phục phát, vì món ăn làm hại cơ thế, đối với người suy yếu và đại bịnh vừa mới khỏi, hay mắc phải chứng này.

- Đơn phương chỉ dùng vài ba vị thuốc rất giản tiện, chữa bịnh cấp thời cho người mới bịnh, chưa kịp dùng thuốc thang. Hoặc uống xen với thang phương cũng có nhiều công hiệu.

- Mỗi vị thuốc phần trọng lượng kê là 1 đòng, 2 đồng, hoặc 1 lạng. Đồng là đồng cân, cũng gọi là Chỉ, nặng 3 gam 75. Lạng thì nặng 37 gam 5, theo cân Tây.

- Thuốc thang dùng nước mưa, hoặc nước ngọt, nhất là trong sạch. Sắc, tức nấu rặt lại, lường bằng chén, hoặc cái bát, thử đựng cơm ăn, số nước đầy ngập xác thuốc là vừa.

0972 873 962