GIẤC MỘNG LỚN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: GMCTD
Tác giả: Tản Đà
Nhà xuất bản: Hương Sơn
Năm xuất bản: 1942
Số trang: 90

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Giấc mộng lớn" của tác giả Tản Đà, Sách do nhà xuất bản Hương Sơn ấn hành lần thứ nhất năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 90 trang, chữ in rõ, số trang đẩy đủ.

"Còn giấc mộng lớn đợi khi tỉnh rồi sẽ hay"cuối bài tựa quyển "Giấc mộng con" đã in ra năm xưa, có câu nói như thế. Song đến nay nghĩ lại, như giấc mộng con thời đến lúc tỉnh mới chép: còn giấc mộng lớn mà nếu cũng đợi đến khi tỉnh, thời thì giờ biết có hay không? Lại ông Trang Chu nói rằng "có sự tỉnh lớn, mà rồi mới biết giấc mộng lớn". Nay dẫu chưa tỉnh, cũng đã biết là mộng, thời cần gì phải đợi đến lúc tỉnh mới chép. Chép giấc mộng lớn.

0972 873 962