GIAI THOẠI LÀNG NHO

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: GTLNLNBpre75
Nhà xuất bản: Nam Chi Tùng Thư
Năm xuất bản: 1963
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Bộ sách "Giai thoại làng nho" do tác giả Lãng Nhân Phùng Tất Đắc biên soạn, sách do nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy sách bị sờn, ruột sách đẹp, đầy đủ trang. Bộ sách gồm 2 cuốn. Cuốn 1 dày 230 trang, cuốn 2 dày 300 trang, lõi sách chắc chắn.

Tới đây Phùng Quân đưa cho tôi coi bản thảo cuốn này và buộc viết bài tựa. Tôi thấy như vậy là bạn đòi hỏi sai chỗ, vì bàn về Giai thoại làng Nho, lý ưng để các vị kỳ cựu trong Làng làm mới đúng.
Song soạn giả đã giải thích: những câu chuyện kể lại ở đây, nhiều cụ chẳng lạ gì, vả nhà Nho tất thừa hiểu nhà Nho rồi, nhưng sự cần biết đối với người sưu tập để lưu lại, là cảm tưởng của Tân học thuộc lớp người sau.
Tôi đành chiều long Lãng Nhân, và xin chỉ bày tỏ vài nhận xét riêng, có tính cách hoàn toàn chủ quan, chớ không chắc chi được sự đồng ý của những bạn cùng trạc tuổi hoặc trẻ hơn tôi.
Ngoài ra tôi thấy, cần dè dặt trong sự phán đoán, vì chỉ được căn cứ nguyên vào số người có tên trong sổ đoạn trường này, nên chưa dám quyết rằng các vị đó đã đủ tính cách điển hình để tiêu biểu trung thực cho cả Làng Nho. Và liệu những câu chuyện được nhắc lại trong những lúc trà dư tửu hậu, đúng hay sai chừng nào, hoặc về những điểm gì?

0972 873 962