GỬI LẠI TRẦN GIAN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: GLTGDDD
Tác giả: Sir Ilumphrey Clarke
Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
Nhà xuất bản: Hiện Đại
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 190
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Gửi lại trần gian" nguyên tác là "Jetsun Milarepa" do tác giả Sir Ilumphrey Clarke tuyển dịch, sách được dịch giả Đỗ Đình Đồng chuyển ngữ Việt Văn và nhà xuất bản Hiện Đại ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 190 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn.

Trong lúc sợ chết ta đã tạo dựng một ngôi nhà

và ngôi nhà của ta là ngôi nhà chân không chân thực,

và bây giờ ta không còn sợ chết.

Trong lúc sợ lạnh ta đã tìm kiếm áo quần,

và áo quần của ta là áo quần tam muội chân hỏa;

và bây giờ ta không còn sợ lạnh.

Trong lúc sợ thiếu ta đã tìm của cải

và của cải của ta huy hoàng vô tận, bảy lần;

và bây giờ ta không còn sợ thiếu.

Trong lúc sợ đói ta đã tìm thực phẩm

và thực phẩm của ta là thực phẩm trầm tư chân lý;

và bây giờ ta không còn sợ đói.

0972 873 962