HÁN VĂN TINH TÚY

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: HVTTLNPTDD
Nhà xuất bản: Nam Chi Tùng Thư
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 372
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Hán văn tinh túy" của cụ Lãng Nhân Phùng Tất Đắc soạn dịch, đề tự của cụ Đông Hồ, sách do nhà xuất bản Nam Tùng Chi Thư ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách được đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 372 trang. 

Lãng Nhân Phùng Tất Đắc (1907-2008), pháp danh Tuệ Trí, bút hiệu Cố Nhi Tân và Tị Tân, viết văn từ những năm 1930 trên báo Đông Tây, Ích Hữu, là một nhà văn tiền chiến. Ông thông thạo chữ Hán cũng như tiếng Pháp và từng đóng góp cho các báo chí Hà Nội như Cri de Hanoi, Ngọ báo. Ông cũng là người đứng ra lập báo Duy tân và Đông Tây Thời báo với Hoàng Tích Chu. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam, được bổ làm giám đốc Kim Lai ấn quán. Ông cũng là người chủ trương nhà xuất bản Nam Chi Tùng thư. Các tác phẩm đã xuất bản: Trước đèn (1939), Chuyện vô lý (1942), Chơi chữ (1960), Giai thoại làng Nho (1963), Hán văn tinh túy (1965), Chuyện cà kê (1968),

"Hán Văn Tinh Túy" của Lãng Nhân do Nam Chi Tùng Thư xuất bản, Kim Lai ấn quán ấn hành, in lần thứ nhất vào năm 1965. Đây là tuyển tập những bài Hán văn của các tác giả nổi tiếng như Đỗ Phủ, Lưu Cơ, Đường Bá Hổ...Ở mỗi bài đều có phần giới thiệu về tác giả, dịch nghĩa và chú thích rõ ràng.

0972 873 962