HỒ ĐẮC HÀM

HỒ ĐẮC HÀM

HỒ ĐẮC HÀM

Hồ Đắc Hàm (1879-1963) người làng An Truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thuở nhỏ ông học Trường Quốc học Huế, đậu bằng Thành chung năm 1900, năm 1915 đậu Cử nhân Hán học tại Trường thi Thừa Thiên.

Sơ bổ Trước tác hàn lâm viện, năm 1915 làm Giám đốc Trường Sư phạm Huế, năm 1919 làm Thị giảng học sĩ, năm 1921 là Hồng lô tự khanh, rồi Tư nghiệp Quốc Tử giám, Tham tri Bộ Học. Sau năm 1933 làm Quyền Thượng thư, khi về hưu ông mở trường Trung học tư thục Hồ Đắc Hàm tại Huế, Hội trưởng Hội truyền bá Quốc ngữ Trung Kỳ. Ông là tác giả các cuốn sách: Mộng học tu tri, Monographie de la province Nghệ An, Monographie de la province Quảng Trị, Từ điển Hán Việt từ nguyên, Đại Nam Quốc âm dẫn giải, Kim Vân Kiều truyện dẫn giải…

 

  • Các tác phẩm:
  • Mộng học tu tri
  • Monographie de la province Nghệ An
  • Monographie de la province Quảng Trị
  • Từ điển Hán Việt từ nguyên
  • Đại Nam Quốc âm dẫn giải
  • Kim Vân Kiều truyện dẫn giải
  • Hán học tứ tự thành ngữ
  • Việt Nam nhân vật chí vựng biên

 

HÁN HỌC TỨ TỰ THÀNH NGỮ

Ấn phẩm "Hán học tứ tự thành ngữ' do tác giả Hồ Đắc Hàm biên soạn, sách được nhà xuất bản Văn Hữu Á Châu ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 280 trang, ruột trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Hán văn, câu bốn chữ, Kinh thi có nhiều nhất, trong các Kinh kia, Trong Tứ truyện và Bách gia Chư tử cũng đều có. Câu bốn chữ, lời văn thường cân nhau, ý nghĩa lại gọn gàng, cho nên trong các bài Minh bài Ký,...
0972 873 962